Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897147036  | Trực tuyến:214


Cao đẳng - Trung cấp

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào 17-07-1978 (TRƯỜNG DẠY NGHỀ THƯƠNG BINH THỦ ĐỨC), là ngôi trường giàu truyền thống với lịch sử hơn 33 năm. Ngày 31 tháng 01 năm 2007, nâng cấp Trường Kỹ Nghệ II thành Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Hàn
  BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc     CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (Ban hành theo quyết định số   47  / 2008  /QĐ-BLĐTBXH ngày02 tháng 5  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội) 


Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Hoạt động tiêu biểu

  • TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VINAMAC EXPO 2021 -  VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ & SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

  • CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN TÂN SỬU 2021 !

  • HỘI THẢO : NGÀNH HÀN TRONG XU HƯỚNG HỘI NHẬP