Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897239257  | Trực tuyến:243


Cao đẳng - Trung cấp

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào 17-07-1978 (TRƯỜNG DẠY NGHỀ THƯƠNG BINH THỦ ĐỨC), là ngôi trường giàu truyền thống với lịch sử hơn 33 năm. Ngày 31 tháng 01 năm 2007, nâng cấp Trường Kỹ Nghệ II thành Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Hàn
  BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc     CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (Ban hành theo quyết định số   47  / 2008  /QĐ-BLĐTBXH ngày02 tháng 5  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội) 


Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Hoạt động tiêu biểu

  • HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM MỜI THAM DỰ  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUÓC LẦN THỨ III

  • TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP & SẢN XUẤT VIỆT NAM 2018- VIETNAM INDUSTRIAL & MANUFACTURING FAIR 2018 http://vietnamindustrialfiesta.com 

  • Organizing Committee of "Arc Cup" International Welding CompetitionTrân trọng kính mời các Tổ chức/Cá nhân tham gia Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition