Thông báo:

Hiện tại hosting đã hết hạn từ 30-06-2018 và đang chờ gia gia hạn.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.